Forrige forskrift til hvitvaskingsloven åpnet for identifisering uten fremmøte, og i den nye hvitvaskingsloven lyder §12, 2 ledd slik:

(2) Opplysninger om kundens identitet bekreftes ved personlig fremmøte ved gyldig legitimasjon. Dersom bekreftelse av identiteten skal skje uten personlig fremmøte, skal det fremlegges ytterligere dokumentasjon eller gjennomføres ytterligere tiltak. Opplysninger om identiteten til personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, bekreftes ved gyldig legitimasjon. Retten til å handle på vegne av kunden bekreftes ved skriftlig dokumentasjon.

Likevel vedtar regjeringen forskrifter der identifisering uten fremmøte ikke er en mulighet uten godkjenning fra bankene, og det gjelder dermed også for netthandel.

Netthandel endrer hverdagen vår og skaper nye muligheter for de som vil starte butikk, enten de er i Oslo eller Florø. Regjeringen vedtok nettopp forskrifter til hvitvaskingsloven og med den bakgrunn er det relevant å spørre om regjeringen ønsker ny teknologi velkommen?

Norges Bitcoin- og Blockchainforening ba om to ting når de svarte på høringen i sommer, ettersom fristen kom rett etter fellesferien ba de om tid for å sikre kvalitet i arbeidet og teknologinøytral lovgivning.

Les mer på Sylvia Johnsens blogg: http://sylviajohnsen.wixsite.com/nettvisittkort/single-post/2018/09/25/Vil-regjeringen-ha-netthandel-i-Norge