Artikkel av Sylvia Johnsen

Kunnskap er å velge hva du leser. Når embetsverket forer beslutningsapparatet, gjør de det av og til med et perspektiv som gjør spørsmål svært betimelig.

Teknisk er det vanskelig å forstå hvorfor Stortinget over natten valgte å endre rammevilkår for databransjen og fjerne subsidier av datasenter hvis de driver med kryptovaluta. Begrunnelsen synes å hvile på feilslutningen at bitcoin og blokkjede er forskjellig, to ulike teknologier der den ene er dårlig og den andre er bra? Et perspektiv blant annet finansnæringen formidler.

Sannheten er at det regulatorisk er vanskelig å skille bitcoin og blokkjede. For å klare kunststykke må driftsansvarlig på datasenteret signerer et papir, og det fortalte Skatteetaten til Finansdepartementet at var mulig. Ingen spurte om det var smart? For hvor smart er det å melde Norge ut av den største teknologiske revolusjonen i verden, uten hverken drøfting, høring eller dialog med databransjen.

Forhandlingsleder og påtroppende leder i KrF Kjell Ingolf Ropstad forsvarte vedtaket i statsbudsjettet med at de ikke ønsker å subsidiere en industri som er knyttet til hvitvasking og finansiering.

les mer: http://sylviajohnsen.wixsite.com/nettvisittkort/single-post/2019/02/04/Uvitenhet-eller-politisk-manipulasjon

Du må lure hvor han har det fra, for Nasjonal risikovurdering 2018 fra Justis- og beredskapsdepartementet ser utfordringer knyttet til virtuell valuta, men politiet vet om ingen konkrete eksempler på hvitvasking og terrorfinansiering, eller som de skriver begravd på side 70:

“EFE har informasjon om at virtuell valuta har blitt benyttet til kjøp av narkotika på nett i Norge. Det er foreløpig ikke avdekket at virtuell valuta har blitt benyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering, men det kan ikke utelukkes at det forekommer.”