Før sommeren begynte norske banker å stenge kontoer til kunder som handler i bitcoin og nekte oppstartsbedrifter kundeforhold. Bankene misbruker monopolet på norske penger. I beste fall beskytter de oss fra å tape penger på en boble, i verste fall driver de ulovlig konkurransevridning.

Saklig begrunnelse er et krav når banken nekter bedrifter å bli kunde. De har hva loven kaller kontraheringsplikt, og må levere betalingsformidling. Kontraheringsplikt eksisterer fordi bankkonto ikke skal avgjøre om du får tjene penger.

Når bankene i Norge samlet innfører boikott av bitcoin ved å nekte handlere kundeforhold blir det umulig å registrere bedriften i Brønnøysundsregisteret. Bankene har innført et næringsforbud.

Bitcoin er en teknologisk nyvinning, i banksystem. Potensialet for effektivisering av økonomien er stor når teknologi gjør hver og en til sin egen banksjef.

Sentralbanken får laget håndfaste mynter og sedler, men banker som utsteder lån ”trykker” også penger.  Naturlig nok føler de trusselen fra bitcoin. Bankene trengs ikke lenger som leddet mellom myndighetene og folket. Bitcoin viser vei og fungerer allerede som valuta for mange. Endringen gir utslag i bankens mest lønnsomme avdelinger. Prisrekorder på bitcoin i 2016 og 2017 gjør at spekulanter som før satset på aksjer går til kryptovaluta.

Les mer: http://sylviajohnsen.wixsite.com/nettvisittkort/single-post/2017/11/24/Banker-med-ulovlig-konkurransevridning