Norges Bitcoin og Blockchainforening tilbyr Trygve Hegnar et gratis introduksjonskurs i Bitcoin- og Blockchain teknologi

Trygve Hegnar er en av Norges mest kjente millionærer og forretningsmenn. Han er bl. a. grunnlegger og redaktør av tidsskriftene Kapital og Finansavisen.

Nylig har Bitcoin og Blockchain-teknologien blitt svært populær over hele verden og det blir stadig mer omtalt i Norsk media, ikke minst i Trygve Hegnar sine egne magasiner og tv-kanal online.

Vi har notert at det ikke alltid er lett å forstå og akseptere ny teknologi som revolusjonerer dagens finansielle systemer.

Ofte er det de som er mest involvert i og trent i dagens finanssystem, som har vanskeligst for å forstå og akseptere hvordan dette uregulerte desentraliserte finansielle systemet fungerer..

Trygve ses ofte i Hegnar TV, hvor han diskuterer med ulike gjester, her med Torbjørn Bull Jenssen som er ekspert på Bitcoin- og Blockchainteknologi hos Menons

Trygve Hegnar sier gjentatte ganger at han ikke vet hva bitcoin er.

Vi tilbyr derfor Trygve Hegnar et fritt kurs i hva Bitcoin og Blockchain-teknologi er, hvordan det fungerer og hva det kan brukes til.

Stephan Nilsson
Leder – Norges Bitcoin- og Blockchainforening