Prisstigning på bitcoin tok fart sommeren 2016, og fortsatte rett opp i 2017, og det var i dette øyeblikket bankene begynte å stenge kontoer og si opp kundeforhold til kunder som handlet i kryptofinans. Bankenes rutiner for å hindre spredning av bitcoin truer effektivt levebrød og næringen til gründer Sturle Sunde, og alle andre som vil jobbe med blokkjedeteknologi.

Første kjennelse i Oslo Tingrett 05.12.2017 tapte Sunde en forføyning om å åpne personkonto banken stengte. Etter tre timer satt Sunde med kr 350.000 i saksomkostninger. Han valgte ikke å anke fordi Sunde ønsker først og fremst ikke personkonto, og saken ville utsette hovedspørsmålet.

Andre dom i Oslo Tingrett 30.04.2018 tapte Sunde rett til opprettelse av kundeforhold for Bitmynt AS SUS (Selskap Under Stiftelse). Sunde ba retten om å få starte foretaket for å ansette folk og gjøre han i stand til å utvikle en handelsplattform.

Les hele artikkelen: http://sylviajohnsen.wixsite.com/nettvisittkort/single-post/2018/05/19/Status-for-bitcoin-etter-dom