av Sylvia Johnsen

Stortinget vil ikke ha fritak fra elavgift når datasenter brukes til å utvinne kryptovaluta og tar et skritt videre mot et trynefaktordemokrati. Et av problemene er at systemet innfører egenerklæringer for å skille på datatrafikk. Grunnlaget hviler på beskrivelser av teknologi som ikke henger på greip og medvirker til regler som utfordrer krav om en konkurranse- og teknologinøytral lovgivning.

Norges Bitcoin- og Blockchainforening (NBBF) leverte svar på Skattedirektoratets høring om bortfall av fritak på elavgiften i tilfelle datasenter brukes til å utvinne kryptovaluta. Høringsfrist var 27 juni 2019 og så godt som alle svar i høringen peker på pyramidene av egenerklæringer som skal til for å kontrollere regimet. Jurister har uttalt seg om lovligheten av forslaget, mens NBBF peker på at problemet starter med det rent språklige og beskrivelse av teknologi.

Les høringssvaret fra NBBF her!

Særavgiftsforskriften for store datasentre er fra 1. januar 2016 da kryptovaluta var etablert og kjent. Forslaget å endre forskriften for elavgift gir følgelig lite mening. Det handler om et radikalt skifte i nasjonale strategier for vekst og næringsutvikling.

Les mer: http://sylviajohnsen.wixsite.com/nettvisittkort/single-post/2019/07/14/Skattedirektoratet-gj%C3%B8r-hva-de-m%C3%A5