¨Nå som vi nærmer oss valg, tenkte jeg det ville være nyttig å samle litt informasjon rundt hva de forskjellige politiske partiene sier om Bitcoin.¨

Av: Sikander Lhote

 

Det jeg har klart å grave opp så langt, er dessverre veldig skuffende fra et Bitcoin- og Blockchain-standpunkt. Det er kun ett parti som snakker om Bitcoin i valgprogrammet sitt, mens ett annet parti snakker mer generelt om fri konkurranse mellom valutaer. En stortingsrepresentant fra ett stort parti har skrevet en kronikk om blokkjeder, og en annen representant fra ett annet parti har gjennom sitt verv som finansminister svart på spørsmål rundt behandling av skattespørsmål rundt Bitcoin.

Så for dette valget er nok ikke Bitcoin den viktigste politiske fanesaken, men her får dere i det minste det som finnes om temaet så langt.

Partiene er i alfabetisk rekkefølge.

 

Fremskritspartiet:

Siv Jensen har i denne stortingsperioden hatt verv som finansminister. I denne perioden var det et stort spørsmål om hvordan Bitcoin skal behandles skattemessig, som ble besvart av blant annet Siv Jensen (ref. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=66127) hvor hun skrev

“Utan å forskuttere departementet si vurdering, vil eg likevel gjenta synet om at det er gode argument for å hevde at avgiftsbehandlinga bør vere den same innanfor EØS-området.”

I februar i år ble det til slutt avgjort at tjenester som gjelder veksling av bitcoin er omfattet av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven.

Det er usikkert hvor personlig involvert Siv Jensen var i denne saken, og hvorvidt det er noe som blir snakket om i partiet.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bitcoin-er-unntatt-fra-merverdiavgift/id2538128/

Liberalistene:

Liberalistene sier ikke noe konkret om Bitcoin i sitt partiprogram, men de snakker om å legge til rette for at flere pengesystemer kan konkurrere med hverandre i et fritt marked. De snakker om gullstandarden “eller tilsvarende”, som i teorien blant annet kan bety Bitcoin.

De tar også imot donasjoner i Bitcoin, som tyder på at de vet hva det er og har en strategi rundt det.

Kilde: https://www.liberalistene.org/politikk/partiprogram/

 

Piratpartiet:

Piratpartiet er det eneste partiet som snakker om Bitcoin i valgprogrammet sitt, hvor det står følgende:

 

Økonomisk politikk

Piratpartiet vil

  • Arbeide for et moderne regelverk for Bitcoin og annen kryptovaluta
  • Identifisere og peke på hvordan norsk regelverk avviker fra land og stater som er verdensledende på kryptovaluta
  • Forsvare retten til bruk av anonyme betalingstjenester, kontanter såvel som digitale systemer
  • Være åpne for nye, desentraliserte, løsninger for notarvirksomhet, smarte kontrakter og finans

Kilde: https://www.piratpartiet.no/valgprogram-2017/?fref=gc&dti=1332691416845910

 

Venstre:

Trine Skei Grande skrev en kronikk for digi.no 22. JUNI. Der snakker om blokkjeder, og hva hun mener det kan gjøre for offentlig sektor.

Utover dette er det lite informasjon fra Venstre om hva de vil gjøre for Bitcoin og andre kryptovalutaer i Norge fremover.

Kilde: https://www.digi.no/artikler/kronikk-hvorfor-blokker-vi-blokkjeder/396381?fref=gc&dti=714655072028681