Seniorer på Østlandet vil også vite mer om Bitcoin og Blockchain, så lederen av foreningen holder en presentasjon onsdag 7.februar.

https://www.oblad.no/vis/kalender/events/32465055