Bitcoincommunityn har enats hur man skall uppgradera kapaciteten

I natt signalerade över 80 % (just nu 95.1% xbt.eu/) av Bitcoins community att de ville införa ”Segwit2x” enligt ”New York Avtalet” från Maj i år (https://medium.com/@DCGco/bitcoin-scaling-agreement-at-consensus-2017-133521fe9a77) .

Det innebär att Segwit delen av avtalet kommer att aktiveras den 1 Augusti

 Bakgrund:

Vi har idag en max kapacitet på 1 Megabyte i varje «Block» i Bitcoin Blockkedjan (Blockchain), det betyder att vi kan lagra mellan omkring 1000 till 2200 transaktioner per block. (https://blockchain.info/charts/n-transactions-per-block) Det skapas nya block var 10 minut, så det innebär att systemet kan hantera ungefär 4 transaktioner per sekund.

Delad Bitcoincommunity

Bitcoincommunityn har länge varit enig i att vi måste uppgradera nätverkets kapacitet för att öka antalet transaktioner per sekund. Detta har delat Bitcoincommunityn i generellt två grupperingar.

– Den ena gruppen ”Bigblockers” vill starta med att direkt öka blockstorleken från 1 megabyte till 2, 4, 8 eller 16 megabyte per block och på det viset få in fler transaktioner i varje block.
Därefter vill de införa andra viktiga ändringar och uppdateringar i bitcoinprotokollet.
Detta kräver en så kallad ”Hard Fork”, vilket betyder att alla användare av Bitcoin måste uppgradera sina Bitcoinlommebøker, annars kommer dem inte att kunna använda Bitcoin längre.

– Den andra gruppen ”Segwit/smalblockers” vill starta med att omstrukturera och «komprimera» transaktionsinformationen som lagras i ett block. På det viset får vi plats med ungefär dubbelt så många transaktioner i de nuvarande 1 megabyte blocken.
De vill samtidigt också införa ett antal viktiga ändringar och uppdateringar i bitcoinprotokollet.
Detta kräver en så kallad ”Soft Fork”, vilket betyder att alla användare måste uppgradera sina Bitcoinlommebøker för att få tillgång till de nya funktionerna. Medan de som inte uppgraderar sina Bitcoinlommebøker fortfarande kan använda de gamla funktionerna, åtminstone ett tag.

De senaste två åren har dessa grupper argumenterat mot varandra och på det sättet förhindrat en uppgradering av kapaciteten i Bitcoin nätverket.

New York avtalet

Med det nya New York avtalet kallat «Segwit2x» som i natt fick stor majoritet har vi en lösning som innehåller både Segwit och en ökning av blockstorleken (2x). Segwit2x lösningen är en blandning av olika BIPs (Bitcoin Improvement Proposal) som stöttas av båda sidor.

«Del 1» av New York Avtalet: Segwit. (utan 2x) innebär att vi den 1 Augusti kommer att införa ändringar i Bitcoinprotokollet med hjälp av en Soft Fork som kommer att omstrukturera och «komprimera» transaktionsinformationen som lagras i ett Block, så att vi på det viset får plats med ungefär dubbelt så många transaktioner i de nuvarande 1 megabyte blocken.

Nästa ”Del 2” i Segwit2x, är 2x steget som skall införas runt 24-28 November, det innebär att vi med hjälp av en Hard Fork skall dubbla (2x) blockstorleken från 1 MB till 2 MB.

Ingen garanti

Det finns inga garantier på att del2 (2x) verkligen kommer att genomföras i November, så några grupper i Bitcoincommunityn, bl.a. ett av de största Bitcoin Mining företagen (Bitman) och Craig Wrights nChain förbereder sig på att hantera detta genom att ge ut alternativa mjukvaror (exempelvis BitcoinCash) som hanterar en större ökning av blockstorleken.

Osäker framtid

Eftersom det är en viss osäkerhet efter den 1 Augusti om hur 2x delen av Segwit2x kommer att hanteras, så vill vi göra alla bitcoinanvändare uppmärksamma på att vara försiktiga den kommande tiden med vilka bitcointransaktioner man gör. Det gäller speciellt då man tar emot bitcoin och köper bitcoin.
I ett worst-case scenario kan vi få en chain-split, vilket betyder att det under en viss tid kommer att finnas två Bitcoinkedjor. Om man gör transaktioner i  «fel kedja» kan det eventuellt innebära att dessa transaktioner görs ogiltiga och mottagna bitcoin inte längre är giltiga.

Vi råder människor och företag att inte göra större bitcointransaktioner tills vi vet hur uppgraderingen av bitcoinnätverket har gått.

Lagra dina bitcoin säkert

Det är alltid viktigt att lagra dina bitcoin i din egen privata bitcoinlommebok i din egen PC eller ännu bättre, speciellt om man har större belopp, i en Bitcoin Hardware Wallet, typ Trezor, Ledger, KeepKey eller liknande.
Lagra INTE bitcoin på en extern nettside som till exempel Coinbase.com, Kraken.com, Blockchain.info, Localbitcoins.com, Bitstamp, etc, längre än nödvändigt för att utföra köp- och sälj-transaktioner.
Den närmaste tiden är denna regeln extra viktig eftersom vi inte vet exakt hur dessa externa nettsider kommer att hantera Segwit2x och eventuella andra varianter typ BitcoinCash.

 

Stephan Nilsson
Leder, Norges Bitcoin- og Blokchainforening