av Sylvia Johnsen

Fordommer mot bitcoin har hjulpet politikere på vei når de i statsbudsjettet 2019 vedtok tiårets selvskudd. Uten å forstå teknologien har de vedtatt å diskriminere mellom datanettverk. Spesifikt retter de skyts mot dem som miner virtuell valuta som bitcoin.

Stortinget hadde hastverk og hoppet bukk for normal saksgang. For å forstå hvordan det kunne skje er det viktig å ta tak i begrunnelsene i flertallet.

KrF-Ropstad, Ap-Eide og Høyre-Asheim har alle pekt på kriminell bruk, og fare for hvitvasking og terrorfinansiering. Bidro Økokrim når de heftet forbrytelser til bitcoin? Trusselvurdering 2018 og andre rapporter fra embetsverket er fyllt med tendensiøs og mistenkliggjørende språk, selv om politiet i Nasjonal Risikovurdering 2018 erkjenner godt begravd på side 70 at de vet om ingen tilfelle av hvitvasking og terrorfinansering.

En forkortet tekst ble publisert på DN (08.02.2019): «Uvitenhet eller polititisk manipulasjon«.

Jeg fikk svar nesten umiddelbart i DN fra professor i Informatikk Kai A. Olsen (11.02.2019): «Kryptovalutaer må nok kalles en fiasko«, der den mest alvorlige var generelle innsigelser mot teknologien, som enhver kan ha fordi det koker ned til hva de tror. Hovedfokus i teksten er kritikk av strømforbruket, og eksemplene var som vanlig tatt fra digiconomics.net – bloggen til Alex de Vries. Miljøaspektet med bitcoin er en meget brukt fordom, og SV-Lysbakken og Venstre-Elvestuen har brukt det som begrunnelse for vedtaket.

Les mer: http://sylviajohnsen.wixsite.com/nettvisittkort/single-post/2019/02/18/Debatt-om-kilder