Norges Bitcoinforening

En interesseorganisasjon for alle som har interesse av Bitcoin og lignende kryptovaluta-teknikker.

Foreninges Bitcoin adresse :   1ELr88mtJsVK8nfXnQNb7BDmGgFQEBWAqG

NBF Bitcoin QR

Org. nr.: 917519544

Bank:  Cultura Bank,  Konto 1254.62.42585

Foreningens oppgaver er:

  • Utbre kjennskap til og interesse for Bitcoin og lignende kryptovalutaer-teknikker i samfunnet.
  • Fremme bruket av Bitcoin og lignende kryptovalutaer-teknikker blant mennesker og organisasjoner.
  • Arbeide for innføring av hensiktsmessige og rettferdige MVA og skatteregler for bruk av Bitcoin og lignende kryptovalutaer-teknikker.
  • Avlive de feilaktige mytene om Bitcoin og lignende kryptovalutaer-teknikker.
  • Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum.

Du finner våre vedtekter her

Styremedlemmer

Stephan Nilsson

Stephan Nilsson

Leder

Epost: stephan@norgesbitcoinforening.no

Tele: +47 – 902 62 465

Nicholas O'Malley

Nicholas O'Malley

Nestleder, Web Administrator

Epost: nicholas@norgesbitcoinforening.no

Annemie Bergmans-Nilsson

Annemie Bergmans-Nilsson

Økonomiansvarlig, Digital Media Administrator

Epost: annemie@norgesbitcoinforening.no

Caritha Lorenza Furnes

Caritha Lorenza Furnes

Sekretær

Epost: caritha@norgesbitcoinforening.no

Audun Gulbrandsen

Audun Gulbrandsen

Styremedlem

Epost: audun@norgesbitcoinforening.no

Jarle Lindseth

Jarle Lindseth

Styremedlem

Epost: jarle.lindseth@gmail.com

Sikander Lhote

Sikander Lhote

Styremedlem

Epost: sikander@norgesbitcoinforening.no

Therese Helland

Therese Helland

Styremedlem

Epost: therese@norgesbitcoinforening.no