Må jeg betale skatt & mva på Bitcoin?

Skateetatens hjemside finner vi følgende informasjon:

Skatt

Skattedirektoratet legger til grunn at bitcoins er et formuesobjekt, og skatteloven bestemmer at gevinst ved salg av formuesobjekter er skattepliktig inntekt. Dette betyr at gevinster som oppstår ved at verdien av bitcoins er lavere ved kjøp enn ved salg vil være skattepliktig inntekt, og at tap som følge av at verdien av bitcoins er høyere ved kjøp enn salg vil være en fradragsberettiget kostnad.
Gevinster ved salg av enkelte formuesobjekter er unntatt fra beskatning, og Skattedirektoratet har fått spørsmål om bitcoins er omfattet av unntaket som gjelder for gevinster fra utenlandsk betalingsmiddel til personlig forbruk.

Skattedirektoratet mener at unntaket for utenlandsk betalingsmiddel til personlig forbruk ikke omfatter bitcoins. Unntaket ble innført i 1992, og ifølge forarbeidene var hensikten med bestemmelsen at kurssvingninger på vanlig turistvaluta (valuta til feriebruk, reisesjekker mv.) ikke skulle være skattepliktig/fradragsberettiget. Lovgiver har ment å regulere andre staters valuta, reisesjekker og lignende. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at gevinster/tap fra bitcoins fullt ut er skattepliktige/fradragsberettigede.

Bitcoin er formuesobjekter som som hovedregel skal verdisettes med omsetningsverdien i norske kroner ved årsskiftet for den som innehar den type verdier ved årsskiftet.

Merverdiavgift

Det er ikke mva på kjøp og salg av bitcoin (veksling). Der bitcoin brukes som et betalingsmiddel for varer og tjenester, betales det skatt og avgifter, på samme måte som om man hadde betalt med NOK.

Les mer her