THE NORWEGIAN BITCOIN ASSOCIATION

invites all those interested to our first exciting

NBF BLOCKCHAIN FORUM

Monday, April 3rd 2017 @ 18:00


We have noticed the need for a Forum where all interested – both members and non-members, beginners and more experienced – can meet and get their questions answered and present their own ideas and/or future projects.

We aim to make this a regular event with the possibility to socialize in a structured but informal manner and exchange opinions, get more in-depth knowledge and meet other enthusiasts within the Bitcoin/Blockchain community.

Tonights theme: What does the future hold for Bitcoin/Blockchain?

6:00 p.m.: Presentation – Stephan Nilsson, Chairman Norwegian Bitcoin Association (in English)
6:30 p.m.: Discussion Forum opens


free entry – all welcome !!


LOCATION: The Kasbah Hub
Kiellands House shopping center, Waldemar Thranesgate 72, Oslo

– – – – – – –

Vi inviterer alle interesserte til vårt første spennende

NBF Blockchain-treff!

Mandag 3. april 2017

Vi har merket at det er behov for et forum der alle interesserte – både medlemmer og ikke-medlemmer, nybegynnere og mer erfarne – kan møtes for å få svar på sine spørsmål og legge frem egne ideer og/eller fremtidige prosjekter.

Vi ønsker derfor å skape en regelmessig møteplass med mulighet for å omgås på en strukturert, men uformell måte, utveksle meninger, få mer inngående kunnskap og møte andre entusiaster innenfor Bitcoin-/Blockchainmijløet.

Kveldens tema: Hvordan ser fremtiden ut for Bitcoin/Blockchain?

18:00: Forelesning – Stephan Nilsson, Leder Norges Bitcoinforening (på engelsk)
18:30: Diskusjonsforum åpner

gratis inngang – alle velkommen !!

STED: The Kasbah Hub
Kiellands Hus shopping senter, Waldemar Thrane Gate 72, Oslo