proudly presents

CRYPTO AFTER WORK

Fredag 13 oktober, kl 18:00 – @ Kasbah Café

Vi inviterer deg til vår første Crypto Mingle-kveld på Kasbah Café. Vi tar sikte på å organisere disse kveldene den andre fredagen i måneden.

Vi ønsker å gi Crypto Community’n et nøytralt samlingssted hvor alle interesserte kan diskutere og utveksle tanker og erfaringer i et åpent og tilgjengelig miljø.

Når: 13 oktober 2017, kl 18.00
Hvor: Kasbah Café – inngang via Maridalsveien

Nicholas O’Malley – nestleder NBBF – kommer til å gi en kort Bitcoin og Blockchain presentasjon som han ga på Stortinget i uken.

En gratis øl for medlemmer, gamle og nye 🙂

Velkommen!

Friday, October 13, 6 pm – @ Kasbah Café

We invite you to our first Crypto mingle evening at Kasbah Café. We aim to organize these evenings on the second Friday of the month.

We want to give the Crypto Community a neutral gathering place where anyone interested can discuss and exchange thoughts and experiences in an open and accessible environment.

When: October 13, 2017, 6 pm

Where: Kasbah Café – entrance via Maridalsveien

Nicholas O’Malley – Vice President NBBF – will give a brief Bitcoin and Blockchain presentation that he gave at Stortinget this week.

One free beer for members, old and new 🙂

Welcome!

 

A collaboration with