Velkommen til årets siste Crypto After Work som vil se litt annerledes ut. Vi ønsker å gi deg svar om hva Bitcoin egentlig handler om, hvorfor det ikke har noe å gjøre med tulipaner eller aksjer, og hva Bitcoin kan bety for oss mennesker.

Dato: Torsdag 14 december kl 18:00

Sted: Kasbah Hub (Alexander Kiellandshus, ned trappa)

Vi vil live streame eventet!

18:00 Introduksjon STEPHAN NILSSON – leder for NBBF

18:05-18.20 Presentasjon: RUNE BERGH forklarer skalering av Ethereum og bitcoin, spesielt statechannels og hva det betyr å skalere på layer 2.

Rune Bergh studerer informasjonssikkerhet ved NTNU og har drevet med krypto i 4 år. Han driver idag et nystartet internasjonalt konsulentselskap, Jötunvillur Consulting, som driver informasjonsinnhenting og verifisering innen samt markedsanalyser krypto-markedet, både for privatmarkedet og det institusjonelle markedet. Han rådgir idag blant annet europas første aktivt forvaltede kryptobaserte fond for institusjonelle og profesjonelle investorer som er under oppstart. I tillegg er han moderator for fbgruppen «Kryptovaluta Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash» med over 5000 medlemmer.

18:20-19:00 Presentasjon: ANDREAS STØVER om Basic Bitcoin

En introduksjon til teknologien bak (og noe historie). Målet er å gi grunnkunnskap for hvorfor så mange finner bitcoin spennende.

Etter presentasjonen gir vi muligheten til å stille spørsmål til forskjellige eksperter på forskjellige områder:

Stephan Nilsson: Blockchain/BTC
Nicholas O’Malley: Blockchain/BTC
Andreas Støver: BTC
Rune Bergh: Ethereum/BTC
Mickael Hansson: Mining

Kom og snakk med oss!

Alle er velkommen – fri inngang

* * * * *

Welcome to this year’s last Crypto After Work, which will look a little different. We want to give you answers about what Bitcoin really is about, why it has nothing to do with tulips or stocks, and what Bitcoin can mean to all of us.

Date: Thursday 14 December – 6 pm
Location: Kasbah Hub (Alexander Kiellandshus, downstairs)

We will live stream the event!

6.00 Introduction STEPHAN NILSSON – President of NBBF

6.05-6.20 Presentation: RUNE BERGH explains the scaling of Ethereum and bitcoin, especially state channels and what it means to scale on layer 2.

Rune Bergh is studying information security at NTNU and has been running crypto for 4 years. He currently operates a newly established international consulting company, Jötunvillur Consulting, which conducts information gathering and verification within and market research in the crypto market, both for the private market and the institutional market. He currently advises Europe’s first actively managed cryptobased fund for institutional and professional investors under construction. In addition, he is the moderator of the group «Kryptovaluta Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash» with over 5,000 members.

6.20-7.00 Presentation: ANDREAS STØVER on Basic Bitcoin
An introduction to the technology behind Bitcoin (and some history). The goal is to provide basic knowledge on why so many find bitcoin exciting.

After the presentation, we give you the opportunity to meet different experts in different areas:

Stephan Nilsson: Blockchain / BTC
Nicholas O’Malley: Blockchain / BTC
Andreas Støver: BTC
Rune Bergh: Ethereum / BTC
Mickael Hansson: Mining

Come and talk to us!

Everybody welcome – free entrance

Et samarbeid med CreateYourTeam og Kasbah Hub