Norges Bitcoin- og Blockchainforening er stolte av å presentere ‘Women in Crypto and Blockchain’ som vår co-host til vår neste inspirerende Blockchain After Work. Vi har invitert to veldig drevne entreprenører som bygger sin virksomhet ved hjelp av blokkjede teknologi.

Emner av denne kvelden (på engelsk):

KRISTIN OVER-REIN fra BoldBooks.no vil snakke om hva blockchain kan bety for forfattere, inkludert smarte kontrakter, betalinger og nye forretningsmodeller for forfattere over hele verden.

PÅL TAULE BRENTEBRÅTEN fra BridgeBlocks.no vil snakke om blockchain som en IT-infrastruktur for bedrifter, og hvordan organisasjoner kan bli løftet frem av blockchain og cryptocurrencies.

Kristin Over-Rein er en gründer i bokbransjen. Hun er grunnlegger og administrerende direktør i BoldBooks.no, som utvikler en plattform for forfatter tjenester. Boldbooks.no gjør det mulig for forfattere å publisere en kvalitetsbok uten behov for en utgiver. Dette handler om demokrati, mangfold og ytringsfrihet. BoldBooks har en partner som utvikler blockchain for bokutgivelse, og BoldBooks er en av de første plattformene som styrer denne løsningen. Kristin vil fortelle deg hva blockchain kan bety for forfattere, inkludert smarte kontrakter, betalinger og nye forretningsmodeller for forfattere over hele verden.

Pål Taule Brentebråten er medstifter av BridgeBlocks. Han er en Futurist og en Design Strategist. Med det stadig raskere teknologiske fremskrittet er det viktigere enn noensinne å utnytte digital teknologi for å hindre at virksomheten din går i stykker. Blockchain åpner nye muligheter for å gjøre bedrifter mer koblet og synkronisert globalt, og åpner opp for nye organisasjonsmodeller basert på nettverk.

Bli med på Cafe Amsterdam for en øl eller en matbit, 22. mars kl. 17.30.

Vi vil gjerne høre dine Crypto/Blockchain-historiene også, så hvis du vil gi en snakk, gi oss beskjed, og vi vil booke deg på en av våre neste After Works.

Dette er et samarbeid med Women in Crypto and Blockchain , Nordic Women in Crypto and Blockchain og Create Your Team

******

Norway Bitcoin and Blockchain Association is proud to present ‘Women in Crypto and Blockchain’ as our co-host for our next inspiring Blockchain After Work. We’ve invited two very driven entrepreneurs who are building their business using blockchain technology.

Topics of this evening (in English):

KRISTIN OVER-REIN from BoldBooks.no will talk about what blockchain can mean to authors, including smart contracts, payments and new business models for authors all over the world.

PÅL TAULE BRENTEBRÅTEN from BridgeBlocks.no will talk about Blockchain as an IT-infrastructure for companies, and how organisations can be empowered by blockchain and cryptocurrencies.

Kristin Over-Rein is an entrepreneur in the book industry. She is the founder and CEO of BoldBooks.no, who develops a platform for author services. Boldbooks.no enables authors to publish a quality book without the need of a publisher. This is about democracy, diversity and freedom of speech. BoldBooks has a partner who develops blockchain for book publishing, and BoldBooks is one of the first platforms to pilot this solution. Kristin will tell you what blockchain can mean to authors, including smart contracts, payments and new business models for authors all over the world.

Pål Taule Brentebråten is the co-founder of BridgeBlocks. He is a futurist and a Design Strategist. With the ever accelerating pace in technological advancement, it’s more important than ever to leverage digital technologies to keep your business from going bust. Blockchain opens up new possibilities to make businesses more connected and in sync globally, and opens up for new organisational models based on networks.

Join us at Cafe Amsterdam for a beer or a snack, March 22nd @ 5.30 pm.

We’d love to hear your Crypto/Blockchain stories as well, so if you want to give a talk let us know and we’ll book you on one of our next After Works.

This is a collaboration with Women in Crypto and Blockchain , Nordic Women in Crypto and Blockchain and Create Your Team