Alle partier bortsett fra Rødt ga tilslutning til en regulatorisk sandkasse for innovasjon og utvikling med nye aktører fra fintech. Stortinget vil ha innspill fra finansnæringen, men har ikke funnet det nødvendig å invitere dem det gjelder.

Fintech er et begrep på teknologiselskaper dedikert handel og effektivisering av verdikjeder som tradisjonelt er betjent av banker og meglere. Stortinget vil utvide Finanstilsynets mandat og innføre særregler for hvordan teknologisk innovasjon kan testes og implementeres i finansielle markeder.

Forslaget om etablering av en regulatorisk sandkasse fra Abelia og IKT-Norge, begge interesseorganisasjoner for IT og næringsliv fikk tilslutning i finanskomitéen etter at Finans Norge løp med ballen. Stortinget vedtok at de vil skape muligheter for fintech og forklarer (på side 10 i innstillingen til Finansmeldingen) hvorfor fintech ikke er invitert inn i samarbeidet med at kontaktpunktene i følge finansnæringen ikke fyller kravene.

Norges Bitcoin- og Blockchainforening er ikke blitt spurt om å samarbeide med Finanstilsynet selv om det kan antas at deres medlemmer og mandat går til kjerneområde av hva sandkassen dekker. Bitcoin og blokkjeder har vist hvordan delekultur i krypterte filer kan bygge nettverk for betalingsformidling uten å involvere banker.

Les mer: http://sylviajohnsen.wixsite.com/nettvisittkort/single-post/2018/06/14/Kunsten-%C3%A5-dele