Medlemmer av NBF inviteres herved til gratis introduksjonskurs i bitcointeknologi

Kurset blir av teknisk karakter, men skal likevel være forståelig for alle. Teknisk bakgrunn er ikke nødvendig for å delta.

Vi tar for oss forskjellige elementer i teknologien, og vi setter fokus på samspillet mellom disse elementene.

Dato: Lørdag 14. januar
Tidspunkt: 12:00
Sted:
The Kasbah Hub
Kiellands Hus
Waldemar Thranes gate 72 – Oslo

Kursets varighet: Ca. 4 timer

Følgende elementer vil bli gjennomgått:

Åpen kildekode
Satoshi Nakamoto
The double-spending problem
Regnskapsboken
Blokkjeden
Fulle Noder
Hva er penger?
Hvor kommer verdien fra?
Hva er en ”bitcoin wallet”
Transaksjoner
Consensus
Mining
Gruvekostnadene
Proof-of-work
Vanskelighetsgraden
Den innebygde straff
SHA256
Consensus-mekanismen
Egenverdi (?)
Bitcoinvett

For mer informasjon og påmelding kontakte Audun Gulbrandsen
slack: norgesbitcoinforening.slack.com/messages/@audun/
epost: audun@norgesbitcoinforening.no.
facebook: https://www.facebook.com/events/567348060122186/