Vi hade nöjet att få intervjua Andreas M. Antonopoulos när han var på besök i Norge och Oslo den 24-27 april.
[We had the pleasure of interviewing Andreas M. Antonopoulos when he was visiting Norway and Oslo on April 24-27.]

Videon hittar du på vår youtubekanal
[You can find the video on our Youtube channel ]

Det finns också en podcast version:
[There is also a podcast version:]


Efter intervjun fick vi dessutom tillfälle att introducera Andreas till The Kasbah Cafe där han betalade en öl med bitcoin.
[After the interview, we also had the opportunity to introduce Andreas to The Kasbah Cafe, where he paid a beer with bitcoin.]

Anders Firing Lunde, journalist på MorgenBladet, fick också tillfälle att intervjua Andreas om Bitcoin. Det var Anders som skrev den uppskattade artikeln En øl i Eventyrland i MorgenBladet den 6 januari.
[Anders Firing Lunde, journalist at Morgenbladet, also had the opportunity to interview Andreas about Bitcoin. It was Anders who wrote the estimated article «A Beer in Wonderland» in the morning newspaper on January 6th.]

Senare på kvällen var Andreas på Oslo Bitcoin Meetup:
[Later in the evening Andreas was at the Oslo Bitcoin Meetup:]

 

Vi fick låna lokal för inspelningen av videointervjun på The Kasbah Hub vid Kiellands Hus i Oslo, Tack Therese!
Några «behind the scenes» bilder:
[We were allowed to borrow an office for the recording of the video interview at The Kasbah Hub at Kiellands Hus in Oslo, Thanks Therese!
Some «behind the scenes» pictures:]

Producent Caroline Nilsson och kameraman Asbjørn Buarøy.
[Producer Caroline Nilsson and cameraman Asbjørn Buarøy]

Under inspelning.
[During recording.]