Kaninhullet: Det norske bitcoinmiljøet samles i kjelleren til Oslo-baren Ophelia. Mannen i grå skjorte heter Stephan Nilsson og er leder i Norges Bitcoinforening, som ble etablert i 2016. De vil avlive myter om bitcoin. I fjor høst stengte DNB foreningens konto, der det stod rundt 800 kroner i medlemsavgifter. Foreningen fikk beskjed om å bevise at pengene ikke stammet fra terror eller kriminalitet, forteller Nilsson. Til høyre for Nilsson sitter nestleder Nicholas O’Malley, og til venstre sitter kona, Annemie Bergmans-Nilsson, som er økonomiansvarlig.

Av Anders Firing Lunde

Bitcoin på første siden, takk Morgonbladet!
Veldig bra, omfattende, konsistent og sympatisk skriven artikkel der Norges Bitcoinforening er omtalt. Dessuten kan man betale artikkelen med Bitcoin 😉

 

Kilde: morgenbladet.no/2017/01/en-ol-i-eventyrland