Kundeforholdet til foreningen kan ikke fortsettes, ifølge DNB

Norges Bitcoinforening besluttet å åpne konto hos DNB fordi de på hjemmesiden sin virket positivt innstilte til å benytte bitcoin som betalingsmiddel på nettsider. Vi ønsker selvfølgelig at medlemmene våre også får betale medlemskapet sitt med bitcoin.

dnb-hvordan-lykkes-med-nettsalget-bitcoin3

Vi benytter også ett selskap som tilbyr betalingsløsning med både bankkort og bitcoin: Stripe.com

For å registrere en forening og åpne konto i DNB må et omfattende skjema fylles ut på DNBs nettside. Ett av kravene i dette skjemaet er å laste opp foreningens stiftelsesdokument og vedtekter. Hvilket vi gjorde.

Velkommen som bedriftskunde i DNB

Den 13. august fikk vi meldingen «Velkommen som bedriftskunde i DNB!» og at vi har adgang til bankkontoen vår via nettbanken. Vi starter deretter med å la medlemmer registrere seg og betale med bankkort og bitcoin på nettsiden vår.

Den 5. september fikk vi plutselig en ny melding fra DNB:

Hei,

Etter våre kontroller i DnB, mangler vi vedtektene på foreningen 917 519 544 – Norges Bitcoinforening.

Hva skal dere bruke kontoen til? Skal dere handle og betale med Bitcoin?

Håper på svar innen kort tid.

Vennlig hilsen

DNB Bank ASA

Vi svarte umiddelbart:

Hei, Vedtekter och Stiftelse dokument har jag skickat in tidigare i och med registreringen i DNB, men här kommer de igen.

Nej vi skall i inte handla med bitcoin,
Foreningens oppgaver er:
– arbeide for å utbre kjennskap til og interesse for Bitcoin etc. i samfunnet.
– arbeide for å fremme bruket av Bitcoin blant mennesker og organisasjoner.
– arbeide for innføring av hensiktsmessige og rettferdige MVA og skatteregler for bruk av Bitcoin
– fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum.Titta gärna in på vår hemsida: NorgesBitcoinforeninig.no

Vi kommer gärna och informerar er om vad Bitcoin och Blockchain tekniken är för något.

Med vennlig hilsen

DNB svarer raskt:

Hei, Takk for svaret ,

Jeg ser på sidene deres at for å bli medlem kan man betale via Bitcoin. Kan du bekrefte at det er riktig.

Vennlig hilsen

DNB Bank ASA

Vi svarer:

Vi har en kortbetaltjänst på vår websida från Stripe (https://stripe.com/no) och dom har en service för att även ta betalt med bitcoin (https://stripe.com/bitcoin).

Med vennlig hilsen,

DNB sier opp kundeforholdet

Den 6. september kommer det en ny beskjed:

Hei,

Vi har foretatt en løpende kundekontroll på deres forening og må dessverre meddele at kundeforholdet ikke kan fortsettes. Dette i henhold til bankens retningslinjer og policy. For å kunne tilbakeføre saldoen på kontoen trenger vi å få oppgitt et kontonummer. Ber om tilbakemelding innen 14 dager fra dagsdato. Vi beklager ulempene dette medfører.

Hilsen

Kundeetablering Bedrift.

Vi svarer direkte tilbake till DNB med en klage:

Hei,

Det var intressant, kan du vara vänlig och ge mig en mer exakt anledning och vilka exakta DNB retningslinjer og policy som du refererar till.

Med vennlig hilsen,

Den 7. september ringer DNB og sier at de skal undersøke klagen, og noen timer senere kommer en ny epost:

Hei,

Viser til samtale tidligere i dag vedrørende Norges Bitcoinforening.

Ut i fra samtalen, deres hjemmesider på nettet og transaksjoner som er kommet inn på konto til foreningen er det bekreftet at foreningen kan motta betalinger med Bitcoins. Banken har etter hvitvaskingsloven plikt til å gjennomføre løpende kundekontroll av alle kundeforhold så lenge kundeforholdet består. Vi ber om skriftlig redegjørelse på hva deres selskap gjør for å sikre at bitcoins ikke blir benyttet til å yte bistand for sikre utbytte fra straffbare handlinger i henhold til straffeloven §317, se vedlagt brev.

Vi ber om svar med tilhørende dokumentasjon innen 14 dager etter dags dato. Vi gjør oppmerksom på at eventuelt utilfredsstillende opplysninger kan medføre at banken vil vurdere grunnlaget for å fortsette kundeforholdet.

Vennlig hilsen

Vedlagt brev fra DNB:

OPPDATERING AV KUNDEINFORMASJON
Banken har etter hvitvaskingsloven plikt til å gjennomføre løpende kundekontroll av alle kundeforhold så lenge kundeforholdet består. Vi ser ved gjennomsyn av vår kundeportefølje at deres selskap mottar betaling med Bitcoins, et produkt i lys av produktets egenskaper kan være et verktøy som kan benyttes til forhold som rammes av straffelovens § 317 blant annet hvitvasking og terrorfinansiering.
Vi ber om skriftlig redegjørelse på hva deres selskap gjør for å sikre at bitcoins ikke blir benyttet til å yte bistand for sikre utbytte fra straffbare handlinger Iht straffeloven §317.

Særlig ber vi om opplysninger følgende:

* Hvilke prosedyrer dere har for å kontrollere identitet på medlemmer eller donasjoner til deres forening.

* I hvilket eller hvilke land tilbys medlemskap eller kan motta donasjoner fra.


* Presentasjon av foreningens konsept


* Redegjørelse for pengestrømmene inn til foreningen. Hvordan det foregås og hvordan dere kontrollerer pengestrømmene inn til foreningen.


* Beskriv behov for valutaveksling


* Beskrivelse av foreningens rutiner for å sjekke midlenes opprinnelse og hvordan dere sørge for at midlene ikke stammer fra hvitvasking, terrorfinansiering eller andre type ulovlige forhold.


I tillegg ønsker vi en redegjørelse/beskrivelse på hvilke rutiner dere har dersom det fattes mistanke knyttet til transaksjoner som foretas til deres forening.

Vi ber om svar med tilhørende dokumentasjon innen 14 dager etter dags dato. Vi gjør oppmerksom på at eventuelt utilfredsstillende opplysninger kan medføre at banken vil vurdere grunnlaget for å fortsette kundeforholdet.
Med vennlig hilsen
for DNB Bank ASA

 

Dette er Norges Bitcoinforening’s nye KYC/ALM prosedyrene:

* Hvilke prosedyrer dere har for å kontrollere identitet på medlemmer eller donasjoner til deres forening?

Norges Bitcoinforenings prosedyre for å kontrollere medlemmers identitet:

Norges Bitcoinforening innhenter, lagrer og behandler personopplysninger bare i den grad det er nødvendig og relevante for å administrere medlemskapet i foreningen i enighet med datatilsynets Personvernprinsipper. Norges Bitcoinforening registrerer ikke flere opplysninger enn strengt nødvendig, slik det unngås at overskuddsinformasjon genereres. Innsamlede data som ikke lenger er nødvendige for det angitte formålet slettes. Norges Bitcoinforening lagrer følgende medlemsinformasjon:

 • navn

 • adresse

 • telefonnummer

 • e-postadresse

 • medlemsnummer

Norges Bitcoinforening bruker per definisjon personopplysninger ikke til noe annet enn det de i utgangspunktet ble samlet inn for. Norges Bitcoinforening utleverer ikke personopplysninger til andre, bortsett fra hvis medlemmet har samtykket til utleveringen eller det foreligger annet rettslig grunnlag.

Norges Bitcoinforening’s prosedyre for å kontrollere medlemmers identitet skjer manuelt på misstanke om at noen av opplysningene er feil. Medlemmet vil da bli bedt om å fullføre foreningens KYC/AML skjema. Dataene verifiseres heretter manuelt av styret mot offentlig adresseregister som eksempel 1881.no. I tilfeller hvor informasjon ble funnet feil tas kontakt med medlemmet, og denne vil bli bedt om å korrigere informasjonen sin.

Norges Bitcoinforenings prosedyre for å kontrollere donasjoner til foreningen:

Norges Bitcoinforening er en ideell organisasjon med minimale ressurser, kontingent og eventuelle donasjoner er den eneste inntekt. Norges Bitcoinforening kan motta donasjoner på flere måter:

Frivillig arbeid

 • Denne type donasjon kontrolleres gjennom å undersøke resultatet av det frivillige arbeidet. I det tilfellet den frivillige arbeidsdonasjonen misstenkes å stamme fra hvitvasking i over 60 grader, terracottabehandling eller andre typer av ulovlige forhold, bes medlemmet om å gjøre det frivillige arbeidet igjen men uten å stamme fra det overnevnte.

Bankoverføring

 • En bankoverføring skjer via det nåværende banksystemet og foreningen kan ikke unngå tyver annet enn i den grad banken følger KYC og AML regler. Derfor oppfordrer vi alltid å gjøre donasjoner i bitcoin.

Kontanter

 • Denne type donasjoner kontrolleres ved å sint stirre donatoren i øynene ved selve donasjons øyeblikket, for å detektere eventuelle misstenkelige trekk. Ved misstanke spørres det umiddelbart om donasjonen stammer fra hvitvasking, terrorfinansiering eller andre typer ulovlige forhold. Om det så er tilfellet, vil donasjonen bli avvist.


Bitcoin

 • Donasjoner gjort med bitcoin er per definisjon anonymt og kan normalt ikke bindes til en persons identitet, med mindre donatoren frivillig melder ifra. Om det er tilfellet behandles donasjonen som nevnt ovenfor.

Når Norges Bitcoinforening tror at en donasjon stammer fra hvitvasking, terrorfinansiering eller andre type ulovlige forhold, vil donatoren bli bedt om å fullføre Norges Bitcoinforening’s KYC/AML skjema. Dersom det framkommer at donasjonen virkelig stammer fra hvitvasking, terrorfinansiering eller andre type ulovlige forhold vil donasjon bli avvist.

* I hvilket eller hvilke land tilbys medlemskap eller kan motta donasjoner fra.

Norges Bitcoinforening tilbyr medlemskap i Norge.

Norges Bitcoinforening er en Norsk forening med medlemsvirksomhet i Norge. Norges Bitcoinforening diskriminerer ingen nasjonalitet eller bostedsland og tilbyr hvem som helst i verden medlemskap.

Medlemsavgiften kan da med fordel betales sikkert, lynraskt, billig og globalt med bitcoin. Ettersom Norges Bitcoinforenings hjemmeside er på Norsk, regner vi imidlertid ikke med så mange medlemmer fra andre land. Alle nye medlemmer vil bli bedt om å fylle ut Norges Bitcoinforenings komplette KYC/AML skjema.

Norges Bitcoinforening kan ta imot donasjoner globalt, lynraskt, billig og anonymt.

Donasjoner til Norges Bitcoinforening tas imot globalt, lynraskt, billig og totalt anonymt ved hjelp av bitcoin. I det tilfelle en anonym bitcoindonasjon tas imot, finnes det per definisjon ingen mulighet å kontrollere opprinnelse eller avsender. Om vi på noen som helst måte mistenker at donasjonen stammer fra hvitvasking, terrorfinansiering eller andre type ulovlige forhold, blir donasjonen avvist.

* Presentasjon av foreningens konsept

Norges Bitcoinforenings konsept, är enligt paragraf ‘§2 – Formål i våre vedtekter:

Foreningen er en interesseorganisasjon for alle som har interesse av Bitcoin og lignende desentraliserte Blockchain og kryptovalutaer-teknikker.

Foreningens oppgaver er:

 • arbeide for å utbre kjennskap til og interesse for Bitcoin etc. i samfunnet.
 • arbeide for å fremme bruket av Bitcoin blant mennesker og organisasjoner.
 • arbeide for innføring av hensiktsmessige og rettferdige MVA og skatteregler for bruk av Bitcoin
 • fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum.

Alle nye medlemmer vil bli bedt om å fylle ut Norges Bitcoinforening’s komplette  KYC/AML skjema.

* Redegjørelse for pengestrømmene inn til foreningen. Hvordan det foregås og hvordan dere kontrollerer pengestrømmene inn til foreningen.

Norges Bitcoinforening er en ideell forening der medlemmenes medlemsavgifter og eventuelle donasjoner er den eneste form for inntekt foreningen har. Kontrollen av pengestrømmen er beskrevet i «Norges Bitcoinforenings prosedyre for å kontrollere donasjoner til foreningen».

Alle nye medlemmer vil bli bedt om å fylle ut Norges Bitcoinforening’s komplette KYC/AML skjema.

* Beskriv behov for valutaveksling

Nei Takk. Norges Bitcoinforening har ikke behov for valutaveksling fra DNB. Ettersom medlemskap kan betales i NOK og bitcoin. Betalinger utført i NOK lagres på bankkonto, hvilket vi håper er en sikker plass å holde på den store sum foreningen sitter på. Betaling av medlemskap gjort i bitcoin lagres i en sikker offline «cloud wallet» av typen Trezor. I det tilfellet våre betalingsmottakere ikke tar bitcoin benytter vi oss av andre tjenester som Cashila.com.

* Beskrivelse av foreningens rutiner for å sjekke midlenes opprinnelse og hvordan dere sørge for at midlene ikke stammer fra hvitvasking, terrorfinansiering eller andre type ulovlige forhold.

Norges Bitcoinforening’s rutiner for å sjekke midlenes opprinnelse.

Norges Bitcoinforening’s rutiner for å sjekke midlenes opprinnelse er det samme som beskrevet under «Norges Bitcoinforenings prosedyre for å kontrollere donasjoner til foreningen». Alle nye medlemmer vil bli bedt om å fylle ut Norges Bitcoinforening’s komplette KYC/AML skjema.

* I tillegg ønsker vi en redegjørelse/beskrivelse på hvilke rutiner dere har dersom det fattes mistanke knyttet til transaksjoner som foretas til deres forening.

Norges Bitcoinforening’s rutiner dersom mistanke fattes knyttet til transaksjoner som foretas til foreningen.

grunn av Norges Bitcoinforenings rigide og omfattende KYV/AML-prosedyre og rutiner (Alle nye medlemmer vil bli bedt om å fylle ut Norges Bitcoinforening’s komplette KYC/AML skjema) bedømmes risken som veldig liten at transaksjoner i Norges Bitcoinforening skulle involvere akkurat hvitvasking, terrorfinansiering eller andre type ulovlige forhold. Men dersom det fattes mistanke om hvitvasking, terrorfinansiering eller andre type ulovlige forhold knyttet til transaksjoner som foretas til Norges Bitcoinforening, så kommer det ansvarlige styremedlemmet (styremedlemmer er de enda som kan utføre transaksjoner for foreningens regning) til å bli stilt personlig spørsmål om transaksjonen stammer fra hvitvasking, terrorfinansiering eller andre type ulovlige forhold. Om det så skulle vare sant, kommer styremedlemmet til å straffes med egnet straff av typen: «Ring DNB kundetelefon og spør om årets vekslingskurs på bitcoin i NOK«.

Seriøst DNB,

Spør derer oss – Norges Bitcoinforening – om prosedyrer og rutiner for KYC/AML? Norges Bitcoinforening er en ideell organisasjon som, om vi har flaks, får in noen tusen kroner i medlemsinntekter per år. Og det er beviselig banker som dere som er de store aktørerne når det gjelder hvitvasking, terrorfinansiering og andre typer ulovlige forhold:

Flere av verdens største Banker har blitt dømt til å betale miliarder i bøter.

 • DNB: kr 26 millioner i bøter [kilde]

 • HSBC: $1,92 miljarder i bøter

 • BARCLAYS: $2,28 miljarder i bøter

 • CitiBank: $2,29 miljarder i bøter

 • JPMorgan: $1,9 milliarder i bøter

 • USB: $1,35 milliarder i bøter

 • Royal Bank of Scotland: $1,3 milliarder i bøter

 • Bank of America: $0,46 milliarder i bøter

 

Norges Bitcoinforenings svar till DNB

Dessverre DNB, etter at vi innførte spurte KYC/AML-rutiner må vi dessverre meddele at vi ikke kan akseptere dere som vår samarbeidene Bank.
Dette grunnet på information i media at deres organisasjon / ledelse driver med hvitvasking og andre typer ulovlige forhold.
Dette passer dessverre ikke foreningens retningslinjer og policy.

Med vennlig hilsen
Norges Bitcoinforening
Stephan Nilsson
Leder

15 september 2016