Det händer otroligt mycket i Bitcoin/Blockchainvärlden och vi märker att det finns en hel del frågor, en önskan om mer kunskap och ett behov att knyta samman community’n.

Norges Bitcoin- og Blockchainforening kommer att ingå ett samarbete med Create Your Team; de skapar en plattform för alla som är intresserade i de banbrytande teknologier inom Blockchain, Bitcoin (Cryptocurrencies), AI, VR, Augmented Reality, Science & Technology, Health & Nature, Social Projects.

Create Your Team anordnar kurser, workshops, presentationer, events, paneldebatter, osv. De flesta utbildningar och events kommer att hållas på Kasbah Hub :-). men vi kommer även att organisera online utbildningar.

Vill ni själv hålla eller följa kurser, workshops eller presentationer så hör gärna av er.

Mer information: www.createyourteam.net

A lot is happening in the Bitcoin/Blockchain world and we notice that there are many questions, a desire to learn more and a need to connect the Community.

Norges Bitcoin- og Blockchainforening is now collaborating with Create Your Team; they are creating a platform for everyone interested in new technologies within Blockchain, Bitcoin (Cryptocurrencies), AI, VR, Augmented Reality, Science & Technology, Health & Nature, Social Projects.

Create Your Team organizes Courses, Workshops, Presentations, Events, Panel debates, etc. Most events will be held at the Kasbah Hub 🙂 and some education will be organized online.

Meet the right people, right now. Let´s connect and pursue our dreams and visions to build an Empowering Future!

If you want to give or attend a Course, Workshop or Presentation, just let us know.

More information: www.createyourteam.net