Loading...
Blockchain2017-09-04T17:36:47+00:00

Artikler

Informasjon

Blockchain er en åpen digital ledger av uforanderlige transaksjoner som forvaltes av et distribuert nettverk av uavhengige noder. Alle kan bli med i et åpent offentlig blockchain for å lagre og lese datatransaksjoner. Ingen (!) kan slette, endre eller censorere data-transaksjoner som en gang ble lagret og bekreftet i blockchain. Informasjon knyttet til blockchain kan krypteres slik at bare kompetente mottakere kan lese relevant informasjon.

Blockchain-teknologi er ikke eid og kontrollert av noen enslig organisasjon, den er basert på åpen kildekode og distribuert databehandling utført av de deltagende noder. Transaksjoner i blockchain kan programmes med såkalte «smarte kontrakter» som er lagret og utført automatisk i blockchain.