Loading...
Skatt og MVA2019-07-03T19:33:26+00:00

Skatt og MVA

Skatt

Skattedirektoratet legger til grunn at bitcoins er et formuesobjekt, og skatteloven bestemmer at gevinst ved salg av formuesobjekter er skattepliktig inntekt. Dette betyr at gevinster som oppstår ved at verdien av bitcoins er lavere ved kjøp enn ved salg vil være skattepliktig inntekt, og at tap som følge av at verdien av bitcoins er høyere ved kjøp enn salg vil være en fradragsberettiget kostnad.

Gevinster ved salg av enkelte formuesobjekter er unntatt fra beskatning, og Skattedirektoratet har fått spørsmål om bitcoins er omfattet av unntaket som gjelder for gevinster fra utenlandsk betalingsmiddel til personlig forbruk.

Merverdiavgift

Det er ikke mva på kjøp og salg av bitcoin (veksling). Der bitcoin brukes som et betalingsmiddel for varer og tjenester, betales det skatt og avgifter, på samme måte som om man hadde betalt med NOK.

For mer informasjon: Skateetatens hjemside

10 februar 2017: Myndighetene snur og gjør bitcoin momsfritt: Les mer her