Om Bitcoin

Bitcoins historie

Bitcoin ble laget i 2008 av en person eller gruppe som kalte seg for Satoshi Nakamoto. Han/hun/de publiserte en artikkel der han/hun/de påstod å ha løst et velkjent problem ved å lage et desentralisert nettverk der nettverket kunne komme til «konsensus» (enighet) om eierskap uten en sentral enhet.

For de som studerer datavitenskap og distrubierte systemer, er dette problemet kjent som «The Byzantine Generals’ Problem”. Problemet ble presentert allerede i 1975 og var sett på som uløselig. Så når Satoshi Nakamoto i 2008 ga ut et skriv hvor han påsto at han hadde løst et uløselig problem, var det mange skeptikere som avfeide hans løsning å så på det som en spøk. Satoshi Nakamoto publiserte sitt forskningsartikkel  og 3 måneder senere et «Open Source» programvare som gjorde Bitcoin nettverket til en virkelighet.


Enkel forklaring av Bitcoin sitt protokoll system

Bitcoin er ingen organisasjon, firma eller et foretak, Bitcoin er en standard og en protokoll, slik om TCP/IP protokollen (internett). Gjennom matematiske mekanismer som alle deltagere på nettverke er, og må være enige om, kan vi bevise og flytte eierskap av digitale data. Det som gjør det interessant er at dette gjør vi uten en sentral enhet som en bank, visa eller clearing house. I Bitcoin protokollen, er det eierskap av enheter på nettverket som heter bitcoin som flyttes. Disse kan deles opp i mange biter, men det kommer aldri til å bli flere enn ca 21 milioner hele enheter på Bitcoin nettverket. Grunnet Bitcoins måte å generere nye enheter, eget eierskap og et maks antall enheter minner den for veldig mange om «digitalt gull».

Ca hvert 10. minutt blir alle på nettverket enige over gyldighet av de utestående transaksjoner. De gyldige blir da skrevet inn i en «blokk» med transaksjoner. Denne blokken får med seg en unik identifikator til den forrige blokken, og sammen med denne unike identifikatoren lager blokken også sin egen for å gi til neste blokk. På denne måten linker man og bygger det vi kaller en «blockchain.

Bitcoin blockchain smal example

Det er denne innovasjonen som for veldig mange er viktig, og viktigere enn bitcoin som valuta. Det finnes veldig mange forskjellige former av blockchains og veldig mange av dem gjør forskjellige ting og har helt forskjellige formål. Alt fra felles «super computer», forum, data lagring, sosiale nettverk, blogging og mer. Bitcoin er foreløpig (26.12.2016) den mest populære blant «krypto økonomien».

Om Bitcoin sine egenskaper både som valuta og annet

Å tro at bitcoin kun er digitale penger er som å tro at Internett bare er epost. Penger er bare den første applikasjonen. For første gang har vi muligheten til å flytte å bevise eierskap av noe digitalt uten en sentral enhet. I dag har vi sentralisert mye for å skape trygghet i eierskap. Med en blockchain kan vi nå slippe å ha mellomledd i  mange tilfeller. Dette kan for eksempel være ved forskjellige eierskaps endringer av både bil, båt og hus. Dette vil ikke bare endre dine kostnader ved behov for slike tjenester, men det vil også kutte kostnader for et samfunn som slipper å vedlike holde noe slik. Så vidt vi vet er det ikke en slik løsning der ute som er helt klar for et samfunn enda, men mulighetene er endeløse. Bitcoin har løst «The Byzantine Generals’ Problem”, noe som har åpnet en del dører for nye innovasjoner og muligheter.

Ved hjelp av Bitcoin nettverket kan vi for første gang være 100% sikre på at dataen som er registrert er 100% riktige og alle enheter som har behov for den dataen har en 100% lik data. Siden dataen er distribuert til alle enheter vil man også ha x anntall kopier (backups) av dataen, som dermed gjør det så si umulig å ødelegge / slette / manipulere «sannheten». Dette er første gang i menneskets historie at vi har hatt denne muligheten, og resultatet kan bli stort.

Bitcoin som global valuta

Bitcoin er bland annet digitale penger. Det fungerer på veldig mange måter som Kroner, Euro og dollar. Forskjellen er at Bitcoin ikke lages eller distribueres av noen land, regjering eller foretak. Bitcoin kan du sende over hele verden, til en fast kostnad per transaksjon på noen få øre. Dette skjer også utrolig mye raskere om man sender til andre land. Det tar i snitt maks 10 minutter før motager kan bruke bitcoinsene. Han mottar dem umiddelbart.


Om valutabruk til kriminelle aktiviteter

Ifølge Kripos bruker kriminelle kontanter, kreditkort og nåværende banksystemer framfor alt annet.

Bitcoin er penger og penger har alltid blitt brukt av både legale og illegale formål. Kontakter, kredittkort og nåværende banksystem brukes i mye større grad av kriminelle enn Bitcoin. Bitcoin kan bidra med en betydelig innovasjon i betalingssystemene og fordelene dette kan medføre anses som mye større enn bakdelene.

Bitcoin er designet slik at det skal være trygt å bruke og at man er beskyttet mot identitets tyveri samt økonomisk svindel i en teknisk hverdag. På grunn av dette kan all data være åpent i Bitcoin. Alle vet hva alle har av verdier linket mot et unikt nummer (streng med tegn). Dette er mye av grunnen til at man ikke kan kopiere eller legge til ekstra Bitcoin. Du kan kun flytte på bitcoin du allerede har og det er kun du som kan gjøre det. Derfor kan ingen heller stoppe dine transaksjoner. Noe som er mulig med bank kort i dag. Bitcoin er også immun mot det som kalles «chargebacks». Da man har mottatt bitcoin er det ingen som kan trekke det tilbake. De vil være dine til å bruke i løpet av ca 10 min.

Fem banker erklærte seg skyldig til rentemanipulasjon i 2015

Dette er å bokstavelig talt innrømmeDette er bokstavelig talt innrømme skyld for en forbrytelse. Men ingen kommer i fengsel. Faktisk betaler bankene bare en samlet bot på omtrent $5 milliarder dollar som er finansiert fra midler som ellers ville gå til aksjonærene. Og i motsetning til de fleste forbrytere, er bankene lov til å drive virksomhet som vanlig, takket være en spesiell fraskrivelse fra Amerikanske SEC.
Link

 

Les mer om Bitcoin lommebok