Hvordan fungerer Bitcoin mining?

Alle kan bli Bitcoin-miner ved å kjøre programvare på spesialisert maskinvare. Mining programvare lytter til transaksjoner sirkulert gjennom bruker-til-bruker nettverk og utfører de nødvendige oppgaver for å behandle og bekrefte disse transaksjonene. Bitcoin miners utfører denne jobben fordi de kan tjene transaksjonsavgifter betalt av brukerne for raskere transaksjonsbehandling og nyutstedte bitcoins satt i verden etter en fast formel.

For at nye transaksjoner skal bekreftes, må de inngå i en blokk sammen med bevis på arbeid. Slike bevis er svært vanskelig å generere fordi det ikke er mulig å generere dem annet enn å prøve milliarder av beregninger per sekund. Dette betyr at miners utfører disse beregningene før blokkene deres aksepteres av nettverket og før de blir belønnet. Etter hvert som flere begynner å mine, vil alvorlighetsgraden av å finne automatiske blokker automatisk øke fra nettverket for å sikre at gjennomsnittstiden for å finne en ny blokk forblir lik 10 minutter. Som et resultat er mining en meget konkurransedyktig størrelse der ingen enkeltgruver kan kontrollere hva som inngår i blokkkjeden.

Beviset på arbeidet er også utformet for å avhenge av forrige blokk for å håndheve en kronologisk rekkefølge i blokkkjeden. Dette gjør det eksponentielt vanskeligere å reversere tidligere transaksjoner fordi det krever omberegning av arbeidsbevis for alle etterfølgende blokker. Når to blokker blir funnet samtidig, jobber minearbeidere med den første blokken de mottar, og bytter deretter til den lengste kjeden av blokker så snart neste blokk er funnet. Dette tillater gruvedrift å sikre og opprettholde global konsensus basert på beregningsmessig kraft.

Bitcoin miners kan ikke jukse ved å øke sin egen belønning eller ved å beregne falske transaksjoner som kunne kurere Bitcoin-nettverket fordi alle Bitcoin-noder ville avvise en blokk som inneholder ugyldige data som foreskrevet av regler i Bitcoin-protokollen. Nettverket forblir dermed sikkert, selv om ikke alle Bitcoin-miners kan stoles på.


Hva trenger jeg for å starte å mine?

I Bitcoins tidlige dager kunne noen finne en ny blokk ved hjelp av datamaskinens CPU. Etter hvert som flere og flere begynte å bryte, ble det vanskelig å finne nye blokker til det punktet hvor den mest kostnadseffektive gruvedriftmetoden er å bruke spesialisert maskinvare. Du kan besøke BitcoinMining.com for mer informasjon.