Spare og investere

Norges Bitcoin- og Blockchainforening kan og vill ikke gi råd om investering, og gir heller ikke oppfordring til kjøp eller salg av Digital Valuta. Opplysningene her tar ikke høyde for mottakerens økonomiske situasjon eller investeringsbehov. Det må alltid innhentes relevante råd før man tar en investerings- eller kredittbeslutning. Tidligere resultater gir ingen garanti for fremtidige resultater. 

Ansvarsbegrensning: All bruk av informasjonen på netsiden, for eksempel som beslutningsgrunnlag for investeringer, skjer på egen risiko.

Norges Bitcoin- og Blockchainforening fraskriver seg hvert ansvar for resultatet av at en bruker på ulike måter benytter informasjon presentert på nettsiden. Således kan Norges Bitcoin- og Blockchainforening ikke holdes ansvarlig dersom informasjonen presentert på netsiden fører til direkte eller indirekte skade eller tap, uteblitt gevinst eller inntekt for brukeren eller andre som har tatt del av innholdet på nettsiden.