En stemningsrapport fra retten skriven av Sylvia Johnsen – styremedlem i Norges Bitcoin- og Blockchainforening

Nordea er saksøkt etter at banken sammen med mange andre banker i fjor begynte å nekte kundeforhold til de som driver med bitcoin, og stenge kontoer vilkårlig. Saken der banken nektet å opprette bedriften Bitmynt AS kom opp i Oslo Tingrett 19-20 april, og det ble to dager med finere juridiske poenger og tendensiøs mistenkeliggjøring av bitcoin og alle som bruker teknologien.

Største overraskelse i retten var at Nordeas advokat Hallvard Gilje Aarseth listet andre banker som i likhet med dem har avvist kundeforhold til Bitmynt AS SUS, mange av dem på dagen – hvilket utelukker individuell vurdering, og indikerer lovstridig dialog og samarbeid mellom bankene. Nordea Bank AB forsøkte å gjøre brudd på konkurranseloven til en dyd, et bevis på at de gjør rett uavhengig fakta.

Gjennom rettssaken har det blitt påvist at banken avviser søknader basert på bedriftens formål, ikke bruk av konto. Noe som like gjerne kan være et uttrykk for at banksystemer ikke er bygget for å skille kundeforhold og betalingsformidling, som at det foregår en lovstridig bankboikott av konkurrenter. Kontraheringsplikten krever at bankene har saklig grunn for å nekte konto, slik at bedrifter får deponere aksjekapital, ha ansatte, betale skatt og drive lovlig virksomhet. I dag nekter bankene å tilby tjenestene til alle som har formål å handle i virtuelle valuta, stikk i strid med Finansavtaleloven §14.

Les mer: http://sylviajohnsen.wixsite.com/nettvisittkort/single-post/2018/04/23/Bitcoin-for-retten