I et debattinnlegg i VG 18. juli viser Eivin Gjemdal og Tom Staavi sin frykt for konkurranse fra bitcoin. Som representanter for bankvesenet har de skrevet en tekst som svartmaler bitcoin og hyller dagens pengesystem.

Stein Håvard Ludvigsen, organisator av Oslo Bitcoin Meetup

Alle vet hva norske kroner er, ikke sant? Eller gjør vi det? Jeg utfordrer deg til å lese følgende spørsmål, lukke øynene og tenke ut et svar før du fortsetter å lese:

Du tar opp et boliglån på 1 million kroner i en bank. Pengene blir godskrevet deg, før de sendes videre til boligselgeren. Men hvor kommer egentlig millionen fra?

Svaret vil nok være overraskende for mange. Millionen kom ikke fra noe sted. Den ble laget der og da i den lokale bankfilialen. Et privat firma har altså laget én million norske kroner rett ut av løse luften. Og det er ikke falskmyntneri så lenge firmaet har banklisens. Det er slik såkalte fiat-valutaer blir laget i dag. De oppstår ved lån. Siden det er renter på lånene, medfører dette at det alltid vil være mer lån i en fiat-økonomi enn det finnes penger til å betale lånene.

Denne mekanismen har gjort at verdensøkonomien har gått i luksusfellen. Man tar opp nye lån for å betale avdrag i et stadig større tempo. Gjelden vokser sammen med pengemengden. For at systemet ikke skal kollapse, setter sentralbankene ned rentene. I euro-sonen, Japan og Sverige er rentene fra sentralbankene allerede under null. Bankene får altså penger for å låne penger.

Den negative lånerenten har allerede spredd seg utenfor banksystemet. Enkelte selskapsobligasjoner har også negativ lånerente. Dette betyr at selskapet (ikke bank) får penger for å låne penger.

Fiat-valutaer har en gjennomsnittlig levetid på 27 år, og måten de kollapser på er alltid den samme: Hyperinflasjon. Grunnen til at vi ikke ser tegn til inflasjon i dagens økonomi, er at de nytrykte pengene ikke går til investeringer i bedrifter og mennesker. De går rett på et kasino som kalles derivatmarkedet. Dette er veddemål på siden av økonomien, ikke investeringer i noe produktivt. Derivatmarkedet har vokst seg så stort at pengemarkedet, aksjemarkedet og råvaremarkedet har blitt forsvinnende små i forhold.

Det er dette gale sirkuset Gjemdal og Staavi vil at vi skal stole på. De er godt kjent med finanssystemets sårbarhet, muligheten for bail-in i fremtiden, libor-svindelen, banken HSBC’s hvitvasking av pengene til narkokarteller, DNB’s virksomhet i Luxembourg osv. Likevel prøver de å fremstille bitcoin som en slags kriminell valuta.

Bitcoin truer ikke bankvesenet. Får vi en finanskrise, kommer den fra systemet selv. Og årsaken er at det er altfor lett å trykke nye penger med dagens system. Valutaen bitcoin kommer til å leve side om side med norske kroner i mange år fremover, slik den har gjort de siste syv årene.

Jeg oppfordrer derfor de norske bankene til å omfavne bitcoin inn i fremtiden fremfor å kjempe mot. De smarteste bankene gjør dette allerede.

Kilde: https://medium.com/@shludvigsen/kommentar-i-vg-21-juli-2016-e0c690a56d23